Oferta - Tynki

Tynk Gipsowy Maszynowy MP 75 L KNAUF


Zastosowanie
Budownictwo mieszkaniowe, hotele, koszary, szpitale, pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi i pomieszczenia o zwykłej wilgotności powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie i łazienki. MP 75 L nadaje się idealnie do tynkowania powierzchni betonu komórkowego, elementów wapienno-piaskowych, wykonanych z betonu pumeksowego i zwykłego, uru mieszanego lub porowatych elementów ściennych. Wynika to z jego szczególnych łaściwości dotyczących nasiąkliwości i dostosowania do cech podłoża.

Właściwości
Tynk gipsowy Knauf MP 75 L jest wymieszaną fabrycznie, suchą zaprawą gipsową na bazie ipsu tynkarskiego ze specjalnymi lekkimi dodatkami.

Jego zalety to:

 • wysoka elastyczność,
 • jednowarstwowe układanie,
 • wysoka wydajność robót,
 • niski ciężar zaprawy,
 • wydajność materiału,
 • łatwość rozprowadzania i zacierania,
 • dobra stabilność,
 • wysoka zdolność czasowego zatrzymywania wody
 • możliwość wbijania gwoździ,
 • regulacja klimatu pomieszczenia,
 • możliwość nadawania struktury powierzchni,
 • przepuszczalność pary wodnej (oddychanie),
 • niepalność, klasa reakcji na ogień A1.


Przygotowanie podłoża
Podłożem do obróbki mogą być typowe mury z cegły, betonu porowatego lub lekkie płyty budowlane. Podłoże przed tynkowaniem oczyścić z kurzu i usunąć luźne elementy a także zlikwidować większe nierówności. Na powierzchnię z betonu i wszelkie niechłonne podłoża (takie jak betonowe płyty prefabrykowane) należy nałożyć środek gruntujący Knauf Betokontakt. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować Knauf Grundiermittel Środkiem gruntującym skondensowanym.

Szczegóły techniczne

Średnia grubość tynku:

10 mm (grubość min. 8 mm)

Ciężar nasypowy:

800 kg/m3

Uziarnienie:

do 1,2 mm

Wydajność:

100 kg = 125 l zaprawy

Zużycie:

0,8 kg na mm i m2

Czas schnięcia:

średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

Twardość kulkowa:

8,0 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie:

>2,5 N/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:

1,3  N/mm2

Ciężar objętościowy:

 ok. 1100 kg/m3

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ:

ok. 5

Współczynnik przewodzenia ciepła λ:

0,28 W/mK


« powrót